Πληροφορίες επικοινωνίας

Κινηματογράφοι «Αίγλη Χαλάνδρι»
Λεωφόρος Πεντέλης 98
15234 Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ. 210-6841010, 210-6859965
E-mail:

Πληροφορίες επικοινωνίας

Κινηματογράφος «Αίγλη Σαρωνίδα»
Λεωφόρος Σαρωνίδος 28-30
19013 Σαρωνίδα Αττικής
Τηλ. 22910-54941, 2291054261
Email: